LoCa - Loyalty Care

Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết

nhanh chónghiệu quả

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT QUAN TRỌNG THẾ NÀO?

Tốn hơn 6-7 lần để
tìm khách hàng mới so với
giữ chân khách hàng cũ

83% khách hàng có xu hướng tiếp tục mua
sắm với nhãn hàng sau
khi tham gia chương trình
khách hàng thân thiết

Khách hàng thân thiết chi nhiều hơn 67% so với khách hàng mới

Asset 28

THIẾT LẬP CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT BẰNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

DOANH NGHIỆP

Thiết kế chương trình KHTT với
Loca Design

Đo độ hiệu quả với
Loca Insights

Khách hàng

Tải Loca App

Mua hàng

Scan mã QR
để tích điểm

Đổi quà

Asset 28

CẦU NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ KHÁCH HÀNG

Gửi tin nhắn

Nhận phản hồi

Đăng quảng cáo

Asset 28

CHI TRẢ KHI HIỆU QUẢ

FREE

Thoải mái dùng thử

Khi doanh thu qua
Loca < 7 triệu VNĐ/tháng

GROW

Trả khi hiệu quả

Thu 5% doanh thu
phát sinh*

*Khi doanh thu qua Loca > 7 triệu VNĐ/tháng
Đăng ký dùng thử với Loca ngay hôm nay